Wpływ referendów na rozwój współczesnej demokracji

Wpływ referendów na rozwój współczesnej demokracji Referendum to jedna z form demokracji bezpośredniej, w której obywatele mają możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się w ważnych kwestiach politycznych. Współczesne demokracje coraz częściej sięgają po organizowanie referendum, aby dać głos obywatelom w sprawach istotnych dla społeczeństwa. Rola referendów w procesie decyzyjnym Referenda odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji […]

Czytaj więcej